رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف
مرکز فرهنگی و پژوهشی اوقاف

ویژه برنامه ، بصیرت عاشورایی

 

 

 

 

تولیدات جدید و منتخب سال 1398

پوستر، بصیرت عاشورایی 1398 پوستر، لبیک یا حسین 1398 پوستر، شیرخوارگان حسینی 1398

پوستر، بصیرت عاشورایی 1398

پوستر، لبیک یا حسین 1398

پوستر، شیرخوارگان حسینی 1398

پوستر، احلی من العسل 1398 کمیک استریپ، مبارز منتظر پارچه نوشت محرم

پوستر، احلی من العسل 1398

کمیک استریپ، مبارز منتظر

پارچه نوشت محرم

کتاب، سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟  

کتاب، سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟

 

 

آرشیو کتب

کتاب ، ریحانه های دشت خون کتاب ، پای سخن محبوب دلها حسین کتاب ، روز عاشورا

کتاب ، ریحانه های دشت خون

کتاب ، پای سخن محبوب دلها حسین

کتاب ، روز عاشورا

کتاب ، سلام او کتاب ، تا عاشورا کتاب ، عصر عاشورا

کتاب ، سلام او

کتاب ، تا عاشورا

کتاب ، عصر عاشورا

کتاب ، قرآن و امام حسین علیه السلام کتاب ، گوهر ناب در حریم آفتاب کتاب ، تفکر انقلابی از عاشورا تا انقلاب اسلامی

کتاب ، قرآن و امام حسین علیه السلام

کتاب ، گوهر ناب در حریم آفتاب

کتاب ، تفکر انقلابی از عاشورا تا انقلاب اسلامی

کتاب ، سبک زندگی حسینی کتاب ، اسلام حسینی اسلام یزیدی کتاب ، از حسین گفتن تا حسینی شدن

کتاب ، سبک زندگی حسینی

کتاب ، اسلام حسینی اسلام یزیدی

کتاب ، از حسین گفتن تا حسینی شدن

کتاب ، سبک زندگی حسینی کتاب ، آموزه هایی از مکتب عاشورا کتاب ، راه حسین چراغ زندگی

کتاب ، سبک زندگی حسینی

کتاب ، آموزه هایی از مکتب عاشورا

کتاب ، راه حسین چراغ زندگی

کتاب ، چند روایت خودمانی از روش زندگی حسینی کتاب ، پند سرخ تاریخ کتاب ، نسیم عاشورا

کتاب ، چند روایت خودمانی از روش زندگی حسینی

کتاب ، پند سرخ تاریخ

کتاب ، نسیم عاشورا

کتاب ، زندگی مؤمنانه عاشوراییان کتاب ، راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین کتاب ، با کاروان حسینی تا کاروان رضوی

کتاب ، زندگی مؤمنانه عاشوراییان

کتاب ، راز محبوبیت و جاودانگی امام حسین

کتاب ، با کاروان حسینی تا کاروان رضوی

کتاب ، چشم ها می خوانند کتاب مسابقه ، مدرسه عاشورا کتاب، سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

کتاب ، چشم ها می خوانند

کتاب مسابقه ، مدرسه عاشورا

کتاب، سیری در رجزها و شعارهای عاشوراییان

کتاب ، طوفان روشنگری و بصیرت بخشی کتاب ، صدایی که ماند کتاب ، شفقی در دل بقیع

کتاب ، طوفان روشنگری و بصیرت بخشی

کتاب ، صدایی که ماند

کتاب ، شفقی در دل بقیع

کتاب ، خطبه های آتشین کتاب ، منشور عزت کتاب ، همیشه با تو هستم

کتاب ، خطبه های آتشین

کتاب ، منشور عزت

کتاب ، همیشه با تو هستم

 

آرشیو کتابچه

کتابچه ، شوق فرمانبری کتابچه ، زیارت کتابچه ، همه روزها روز توست

کتابچه ، شوق فرمانبری

کتابچه ، زیارت

کتابچه ، همه روزها روز توست

کتابچه ، ناخدای کشتی کتابچه ، هفت نکته پیرامون حضرت امام حسین علیه السلام کتابچه ، هفت نکته پیرامون عاشورا

کتابچه ، ناخدای کشتی

کتابچه ، هفت نکته پیرامون حضرت امام حسین علیه السلام

کتابچه ، هفت نکته پیرامون عاشورا

کتابچه ، درسهایی از عاشورا کتابچه ، عاشورا عبرت بزرگ تاریخ کتابچه ، فاطمه سه ساله

کتابچه ، درسهایی از عاشورا

کتابچه ، عاشورا عبرت بزرگ تاریخ

کتابچه ، فاطمه سه ساله

کتابچه ، چهل غروب بی حسین کتابچه ، سیاه و سفید کتابچه ، تابلوهای سعادت

کتابچه ، چهل غروب بی حسین

کتابچه ، سیاه و سفید

کتابچه ، تابلوهای سعادت

کتابچه ، پنج نکته پیرامون حضرت امام سجاد(ع) کتابچه ، سجاده خونین کتابچه ، هفت نکته پیرامون حضرت زینب علیها السلام

کتابچه ، پنج نکته پیرامون حضرت امام سجاد(ع)

کتابچه ، سجاده خونین

کتابچه ، هفت نکته پیرامون حضرت زینب علیها السلام

کتابچه ، گریه رقیه    

کتابچه ، گریه رقیه

   

 

آرشیو مجموعه نمایشگاهی

مجموعه نمایشگاهی ، چراغ هدایت مجموعه نمایشگاهی ، زندگی به سبک حسین علیه السلام مجموعه نمایشگاهی ، سبک زندگی حسینی

مجموعه نمایشگاهی ، چراغ هدایت

مجموعه نمایشگاهی ، زندگی به سبک حسین علیه السلام

مجموعه نمایشگاهی ، سبک زندگی حسینی

مجموعه نمایشگاهی ، پند سرخ تاریخ مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت عاشورایی مجموعه نمایشگاهی ، گوهر ناب در حریم آفتاب

مجموعه نمایشگاهی ، پند سرخ تاریخ

مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت عاشورایی

مجموعه نمایشگاهی ، گوهر ناب در حریم آفتاب

مجموعه نمایشگاهی ، ستارگان بصیرت مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت عاشورایی مجموعه نمایشگاهی ، سفینه نجات

مجموعه نمایشگاهی ، ستارگان بصیرت

مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت عاشورایی

مجموعه نمایشگاهی ، سفینه نجات

مجموعه نمایشگاهی ، اربعین خون مجموعه نمایشگاهی ، چرا امام حسین (ع) تنها ماند ؟ مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟

مجموعه نمایشگاهی ، اربعین خون

مجموعه نمایشگاهی ، چرا امام حسین (ع) تنها ماند ؟

مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟

 

آرشیو پوستر

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1395 پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1395 پوستر ، تجمع بزرگ احلی من العسل 1395

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1395

پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1395

پوستر ، تجمع بزرگ احلی من العسل 1395

پوستر ، شیرخوارگان حسینی 1395 پوستر ، بصیرت عاشورایی 1395 پوستر ، همایش منشور عزت

پوستر ، شیرخوارگان حسینی 1395

پوستر ، بصیرت عاشورایی 1395

پوستر ، همایش منشور عزت

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1394 پوستر ، تجمع بزرگ احلی من العسل پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1394

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1394

پوستر ، تجمع بزرگ احلی من العسل

پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1394

پوستر ، تجمع بزرگ شیرخوارگان حسینی پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1393 پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1393

پوستر ، تجمع بزرگ شیرخوارگان حسینی

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1393

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1393

پوستر ، هیهات من الذلة پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1393 پوستر ، همایش منشور عزت

پوستر ، هیهات من الذلة

پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1393

پوستر ، همایش منشور عزت

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1396 پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1396 پوستر ، بصیرت عاشورایی 1396

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1396

پوستر ، تجمع بزرگ رهروان زینبی 1396

پوستر ، بصیرت عاشورایی 1396

پوستر ، زائران حرم حسینی پوستر ، زائران حرم حسینی پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1391

پوستر ، زائران حرم حسینی

پوستر ، زائران حرم حسینی

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1391

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1394 پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی پوستر ، حسین علیه السلام

پوستر ، تجمع بزرگ لبیک یا حسین علیه السلام 1394

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی

پوستر ، حسین علیه السلام

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1392 پوستر ، لبیک یا حسین پوستر ، بصیرت عاشورایی

پوستر ، سوگواره بصیرت عاشورایی 1392

پوستر ، لبیک یا حسین

پوستر ، بصیرت عاشورایی

پوستر ، رهروان زینبی پارچه نوشت محرم کمیک استریپ، مبارز منتظر

پوستر ، رهروان زینبی

پارچه نوشت محرم

کمیک استریپ، مبارز منتظر

پوستر، بصیرت عاشورایی 1398 پوستر، لبیک یا حسین 1398 پوستر، رهروان زینبی

پوستر، بصیرت عاشورایی 1398

پوستر، لبیک یا حسین 1398

پوستر، رهروان زینبی

پوستر ، شهادت امام سجاد علیه السلام پوستر ، همایش منشور عزت پوستر ، منشور عزت

پوستر ، شهادت امام سجاد علیه السلام

پوستر ، همایش منشور عزت

پوستر ، منشور عزت

آرشیو نرم افزار اندروید

نرم افزار اندروید ، لبیک یا حسین علیه السلام نرم افزار اندروید ، اسلام حسینی و اسلام یزیدی نرم افزار اندروید ، پیام های عاشورایی

نرم افزار اندروید ، لبیک یا حسین علیه السلام

نرم افزار اندروید ، اسلام حسینی و اسلام یزیدی

نرم افزار اندروید ، پیام های عاشورایی

نرم افزار اندروید ، شیرخوارگان حسینی نرم افزار اندروید ، سبک زندگی مجاهدانه نرم افزار اندروید ، حسین سفینة النجاة

نرم افزار اندروید ، شیرخوارگان حسینی

نرم افزار اندروید ، سبک زندگی مجاهدانه

نرم افزار اندروید ، حسین سفینة النجاة

نرم افزار اندروید ،  پرسمان عاشورایی نرم افزار اندروید ، پرسمان عاشورایی نرم افزار اندروید، راز محبوبیت و جاودانگی ...

نرم افزار اندروید ، پرسمان عاشورایی

نرم افزار اندروید ، پرسمان عاشورایی

نرم افزار اندروید، راز محبوبیت و جاودانگی ...

نرم افزار اندروید ، رسم الخط کربلا نرم افزار اندروید ، زندگی مؤمنانه عاشوراییان نرم افزار اندروید ، مدرسه عاشورا

نرم افزار اندروید ، رسم الخط کربلا

نرم افزار اندروید ، زندگی مؤمنانه عاشوراییان

نرم افزار اندروید ، مدرسه عاشورا

 

نظرات
ارسال نظرات

*با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود سایت تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
* نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.

نام : ایمیل یا تلفن همراه :
متن :
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014 | Designed by weblight