بایگانی دسته‌ی: گرافیک

مجموعه نمایشگاهی «انتخابی در امتداد راه شهیدان»

ویژه انتخابات بخش ها: سال تولید: 1394

مجموعه نمایشگاهی «اخلاق انتخاباتی حماسه سیاسی 2»

ویژه انتخابات بخش ها:اختلاف نظر را به تنازع نرسانیدصریح موضع بگیریدتشنج آفرینی نکنیدهر چه به [...]

مجموعه نمایشگاهی «اخلاق انتخاباتی حماسه سیاسی 1»

ویژه انتخابات بخش ها:شجاع؛ دارای روحیه ی مقاومبا قصد قربت رأی بدهیداذهان عمومی را تخریب [...]

مجموعه نمایشگاهی «حماسه دوازدهم»

ویژه انتخابات بخش ها: سال تولید : 1396

پوستر «همه واقف باشیم»

موقوفه خاندان نیکوکار

مجموعه نمایشگاهی «سوگ عظمی»

ویژه دهه آخر صفر بخش ها:رازهای چهلاربعین گریهزیارت پیادهسلام بر حسین عطشانمهر گستردهپدر دلسوزهدیه الهیدرس [...]

مجموعه نمایشگاهی «اربعین خون»

ویژه اربعین حسینی سال تولید: 1393