رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف

مجموعه نمایشگاهی ، ولایت


ویژه رحلت امام خمینی (ره)

تلفن همراه ، امام خمینی و استکبار جهانی


ویژه روز مبارزه با استکبار جهانی

تلفن همراه ، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)


ویژه رحلت امام خمینی (قدس سره)

مجموعه نمایشگاهی ، به سبک روح الله


ویزه رحلت امام خمینی (ره)

مجموعه نمایشگاهی ، ولایت خورشید بی غروب


ویژه رحلت امام خمینی قدس سره

مجموعه نمایشگاهی ، پا به پای آفتاب


ویژه سالروز رحلت حضرت امام خمینی قدس سره

کتابچه ، به سبک روح الله


ویژه ارتحال امام خمینی قدس سره

کتابچه ، ولایت خورشید بی غروب


ویژه رحلت امام خمینی قدس سره

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014