رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف

مجموعه نمایشگاهی ، چشم فتنه


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

بروشور ، حماسه بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

مجموعه نمایشگاهی ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه


ویژه سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

مجموعه نمایشگاهی ، تجلی بصیرت


ویژه سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کتابچه ، راه بلد


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کتابچه ، تجلی بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق با ولایت

کتاب ، بصیرت چراغ مه شکن دوران فتنه


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

کلیپ صوتی ، 9 دی


ویژه سالروز 9 دی - مقام معظم رهبری

بروشور ، حماسه بصیرت


ویژه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014