رهبری مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف

کتاب ، اصول و ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مساجد کشور


بررسی اصول و ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مساجد کشور

کتابچه ، جایی برای بیداری


ویژه روز جهانی مسجد

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.© 2014